Veilig en veerkrachtig opgroeien

 • Katinka Lünnemann

 • Arno van Dam

 • Margreet Visser

 • Susanne Slikkerveer

 • Remco van Ierssel

 • Martine Verpaalen

 • Sjoukje Schrurs

 • Lindsay Aanraad

 • Willeke van Lieshout

 • Petra Stienstra

 • Leonie Steentjes

 • Marill Muyres

 • Astrid Verkleij

 • Faye Scargo

 • Chantal Dolfing

 • Yna Pothoven

Aan deze Augeo Kennis hebben meegewerkt:

colofon

Augeo magazine is een uitgave van Augeo Foundation en Augeo Academy.

De kinderen op de foto’s zijn modellen, tenzij anders vermeld.

Wij bundelen hiervoor kennis ─ van ervaringsdeskundigen, wetenschappers en professionals ─ over ingrijpende ervaringen, veerkracht en effectieve steun. Daarmee ontwikkelen we online cursussen, voorlichtingsmaterialen, kennissessies en praktische hulpmiddelen. We zorgen ervoor dat steeds meer professionals, ouders en kinderen deze materialen gebruiken. Ook initiëren we projecten waarmee kinderen en jongeren hun veerkracht kunnen versterken, bijvoorbeeld via vaardigheidstrainingen, sport en sociale steun.

Over Augeo

Volg ons op social media:

Augeo Foundation wil dat kinderen veilig en veerkrachtig opgroeien. Juist kinderen die ingrijpende ervaringen meemaken moeten zich gezien, gehoord en gesteund weten. Zodat zij herstellen van hun ervaringen en zich verder kunnen ontwikkelen.

Deze Augeo Kennis is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van ZonMW

De informatie over de gezinsprofielen is gebaseerd op het Rapport Kwestie van lange adem. Kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen? van het Verwey-Jonker Instituut en op het rapport Op zoek naar beschermingsarrangementen van het Verwey-Jonker Instituut.

 • Katinka Lünnemann

 • Arno van Dam

 • Margreet Visser

 • Susanne Slikkerveer

 • Remco van Ierssel

 • Martine Verpaalen

 • Sjoukje Schrurs

 • Lindsay Aanraad

 • Willeke van Lieshout

 • Petra Stienstra

 • Leonie Steentjes

 • Marill Muyres

 • Astrid Verkleij

 • Faye Scargo

 • Chantal Dolfing

 • Yna Pothoven

Aan deze Augeo Kennis hebben meegewerkt:

Volg ons op social media:

Deze Augeo Kennis is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van ZonMW

De informatie over de gezinsprofielen is gebaseerd op het Rapport Kwestie van lange adem. Kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen? van het Verwey-Jonker Instituut en op het rapport Op zoek naar beschermingsarrangementen van het Verwey-Jonker Instituut.

Wij bundelen hiervoor kennis ─ van ervaringsdeskundigen, wetenschappers en professionals ─ over ingrijpende ervaringen, veerkracht en effectieve steun. Daarmee ontwikkelen we online cursussen, voorlichtingsmaterialen, kennissessies en praktische hulpmiddelen. We zorgen ervoor dat steeds meer professionals, ouders en kinderen deze materialen gebruiken. Ook initiëren we projecten waarmee kinderen en jongeren hun veerkracht kunnen versterken, bijvoorbeeld via vaardigheidstrainingen, sport en sociale steun.

Augeo Foundation wil dat kinderen veilig en veerkrachtig opgroeien. Juist kinderen die ingrijpende ervaringen meemaken moeten zich gezien, gehoord en gesteund weten. Zodat zij herstellen van hun ervaringen en zich verder kunnen ontwikkelen.

colofon

Augeo magazine is een uitgave van Augeo Foundation en Augeo Academy.

De kinderen op de foto’s zijn modellen, tenzij anders vermeld.

Veilig en veerkrachtig opgroeien

Over Augeo