Deel deze pagina:

Werken aan veiligheid

Als er geweld is in een gezin is het als eerste van belang om samen met alle gezinsleden en betrokkenen om het gezin te zorgen voor directe veiligheid. Het vergroten van de veiligheid staat in alle profielen voorop. Wat is er nodig om te zorgen dat het nu voor iedereen veilig is en wie kan daar bij helpen. Samen maak je een veiligheidsplan met daarin de veiligheidsafspraken. Vervolgens kijk je samen welke factoren de onveiligheid veroorzaken of in stand houden en welke hulp of ondersteuning nodig is om die aan te pakken. En wat nodig is voor het herstel van alle gezinsleden.

Het is van belang dat professionals ook goed doorvragen naar de patronen of mechanismen achter het geweld. Dit is nodig voor een goede analyse van de geweldsproblematiek op basis waarvan je kan beoordelen welke hulp en bescherming nodig is om de kern van de geweldsproblematiek en de onderliggende factoren in het gezin aan te pakken.

In de praktijk ervaren professionals vaak drempels om het geweld goed uit te vragen. Ze willen bijvoorbeeld niet focussen op wat er niet goed gaat maar zich richten op oplossingen. Of ze zijn bang dat het sterke emoties oproept bij de gezinsleden. Maar een goede screening en analyse van het geweld en de problematiek in het gezin is nodig om gericht maatwerk te bieden aan het gezin.

Goede screening en analyse

In een gesprek met ouders wordt het geweld in het gezin vaak gebagatelliseerd. Daarom is door het Verwey-Jonker Instituut gebruikt gemaakt van zeer uitgebreide vragenlijsten. Daaruit blijkt dat ouders wel degelijk frequent of ernstig geweld meemaken. Ook de traumaklachten van ouders en kinderen komen vaak pas boven tafel na een expliciete screening hierop. Dit laat zien dat het gebruik van een instrument waarmee gedetailleerd en concreet naar het geweld gevraagd wordt meer en betere informatie oplevert. Informatie die nodig is om het geweld en de oorzaken van het geweld goed in kaart te brengen.

Deel deze pagina:

Als er geweld is in een gezin is het als eerste van belang om samen met alle gezinsleden en betrokkenen om het gezin te zorgen voor directe veiligheid. Het vergroten van de veiligheid staat in alle profielen voorop. Wat is er nodig om te zorgen dat het nu voor iedereen veilig is en wie kan daar bij helpen. Samen maak je een veiligheidsplan met daarin de veiligheidsafspraken. Vervolgens kijk je samen welke factoren de onveiligheid veroorzaken of in stand houden en welke hulp of ondersteuning nodig is om die aan te pakken. En wat nodig is voor het herstel van alle gezinsleden.

Werken aan veiligheid

Het is van belang dat professionals ook goed doorvragen naar de patronen of mechanismen achter het geweld. Dit is nodig voor een goede analyse van de geweldsproblematiek op basis waarvan je kan beoordelen welke hulp en bescherming nodig is om de kern van de geweldsproblematiek en de onderliggende factoren in het gezin aan te pakken.

In de praktijk ervaren professionals vaak drempels om het geweld goed uit te vragen. Ze willen bijvoorbeeld niet focussen op wat er niet goed gaat maar zich richten op oplossingen. Of ze zijn bang dat het sterke emoties oproept bij de gezinsleden. Maar een goede screening en analyse van het geweld en de problematiek in het gezin is nodig om gericht maatwerk te bieden aan het gezin.

Goede screening en analyse

In een gesprek met ouders wordt het geweld in het gezin vaak gebagatelliseerd. Daarom is door het Verwey-Jonker Instituut gebruikt gemaakt van zeer uitgebreide vragenlijsten. Daaruit blijkt dat ouders wel degelijk frequent of ernstig geweld meemaken. Ook de traumaklachten van ouders en kinderen komen vaak pas boven tafel na een expliciete screening hierop. Dit laat zien dat het gebruik van een instrument waarmee gedetailleerd en concreet naar het geweld gevraagd wordt meer en betere informatie oplevert. Informatie die nodig is om het geweld en de oorzaken van het geweld goed in kaart te brengen.