btn down

De analyse van gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis laat zien dat de vorm, de intensiteit en de impact van het geweld per gezin enorm kan verschillen. Maar ook komt het geweld vaak frequenter voor en is vaak ernstiger dan professionals weten. Een goede analyse is dus cruciaal.

Goede screening en analyse

btn back to hero
btn back to hero (copy)

In een gesprek met ouders wordt het geweld in het gezin vaak gebagatelliseerd. Daarom is door het Verwey-Jonker Instituut gebruikt gemaakt van zeer uitgebreide vragenlijsten. Daaruit blijkt dat ouders wel degelijk frequent of ernstig geweld meemaken. Ook de traumaklachten van ouders en kinderen komen vaak pas boven tafel na een expliciete screening hierop. Dit laat zien dat het gebruik van een instrument waarmee gedetailleerd en concreet naar het geweld gevraagd wordt meer en betere informatie oplevert. Informatie die nodig is om het geweld en de oorzaken van het geweld goed in kaart te brengen. 

Het is van belang dat professionals ook goed doorvragen naar de patronen of mechanismen achter het geweld. Dit is nodig voor een goede analyse van de geweldsproblematiek op basis waarvan je kan beoordelen welke hulp en bescherming nodig is om de kern van de geweldsproblematiek en de onderliggende factoren in het gezin aan te pakken. 

In de praktijk ervaren professionals vaak drempels om het geweld goed uit te vragen. Ze willen bijvoorbeeld niet focussen op wat er niet goed gaat maar zich richten op oplossingen. Of ze zijn bang dat het sterke emoties oproept bij de gezinsleden. Maar een goede screening en analyse van het geweld en de problematiek in het gezin is nodig om gericht maatwerk te bieden aan het gezin.

Als er geweld is in een gezin is het als eerste van belang om samen met alle gezinsleden en betrokkenen om het gezin te zorgen voor directe veiligheid. Wat is er nodig om te zorgen dat het nu voor iedereen veilig is en wie kan daar bij helpen. Samen maak je een veiligheidsplan met daarin de veiligheidsafspraken. Vervolgens kijk je samen welke factoren de onveiligheid veroorzaken of in stand houden en welke hulp of ondersteuning nodig is om die aan te pakken. En wat nodig is voor het herstel van alle gezinsleden. 

Bron: Visie gefaseerde ketenzorg ‘Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg’, GGD GHOR Nederland, mei 2016)

Gebruik vragenlijsten om de feiten boven tafel te krijgen

Goede analyse om maatwerk te kunnen bieden

Informatie: Werken aan veiligheid

Goede screening en analyse

btn down

De analyse van gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis laat zien dat de vorm, de intensiteit en de impact van het geweld per gezin enorm kan verschillen. Maar ook komt het geweld vaak frequenter voor en is vaak ernstiger dan professionals weten. Een goede analyse is dus cruciaal.

btn back to hero

Gebruik vragenlijsten om de feiten boven tafel te krijgen

In een gesprek met ouders wordt het geweld in het gezin vaak gebagatelliseerd. Daarom is door het Verwey-Jonker Instituut gebruikt gemaakt van zeer uitgebreide vragenlijsten. Daaruit blijkt dat ouders wel degelijk frequent of ernstig geweld meemaken. Ook de traumaklachten van ouders en kinderen komen vaak pas boven tafel na een expliciete screening hierop. Dit laat zien dat het gebruik van een instrument waarmee gedetailleerd en concreet naar het geweld gevraagd wordt meer en betere informatie oplevert. Informatie die nodig is om het geweld en de oorzaken van het geweld goed in kaart te brengen. 

Het is van belang dat professionals ook goed doorvragen naar de patronen of mechanismen achter het geweld. Dit is nodig voor een goede analyse van de geweldsproblematiek op basis waarvan je kan beoordelen welke hulp en bescherming nodig is om de kern van de geweldsproblematiek en de onderliggende factoren in het gezin aan te pakken. 

Goede analyse om maatwerk te kunnen bieden

In de praktijk ervaren professionals vaak drempels om het geweld goed uit te vragen. Ze willen bijvoorbeeld niet focussen op wat er niet goed gaat maar zich richten op oplossingen. Of ze zijn bang dat het sterke emoties oproept bij de gezinsleden. Maar een goede screening en analyse van het geweld en de problematiek in het gezin is nodig om gericht maatwerk te bieden aan het gezin.

Informatie: Werken aan veiligheid

Als er geweld is in een gezin is het als eerste van belang om samen met alle gezinsleden en betrokkenen om het gezin te zorgen voor directe veiligheid. Wat is er nodig om te zorgen dat het nu voor iedereen veilig is en wie kan daar bij helpen. Samen maak je een veiligheidsplan met daarin de veiligheidsafspraken. Vervolgens kijk je samen welke factoren de onveiligheid veroorzaken of in stand houden en welke hulp of ondersteuning nodig is om die aan te pakken. En wat nodig is voor het herstel van alle gezinsleden. 

Bron: Visie gefaseerde ketenzorg ‘Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg’, GGD GHOR Nederland, mei 2016)

btn back to hero (copy)