Context

Deel deze pagina:

Verschil in context

geweld dat uit onmacht of frustratie voorkomt, vraagt om een andere aanpak dan geweld bedoeld om te controleren en manipuleren

Genderverschillen

vrouwen ervaren meer en ernstiger geweld dan mannen en de controle over hun leven door partner is groter

Verschillen in context: patronen achter het geweld

Geweld in gezinnen verschilt

De gezinnen waarin geweld plaatsvindt zijn heel verschillend. Zo verschilt de ernst, de frequentie en de vorm van het geweld in de gezinnen. Ook de onderliggende factoren, zoals schulden, uit de hand gelopen opvoedsituaties en psychiatrische problematiek van een ouder verschillen en zijn belangrijk om te onderscheiden in het zoeken naar de gewenste aanpak.

Ook het verschil in gender doet ertoe. Er zijn duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen als het gaat om geweld in relaties. Vrouwen ervaren meer en ernstiger geweld dan mannen, en de controle over hun leven door hun partner is veel groter. Dit beïnvloedt de impact die het geweld op vrouwen heeft: zij ervaren meer angst en continue spanning.

Ook de patronen of mechanismes achter het geweld verschillen. Er zijn gezinnen waar conflicten escaleren door stressfactoren, waar het geweld vooral een uiting is van onmacht. Maar er zijn ook gezinnen waar geweld een manier van macht uitoefenen is, en waar de ene ouder vergaande controle uitoefent over de andere. En niet alleen tijdens het samenleven, ook na de echtscheiding kunnen juridische conflicten, controle, manipulatie en geweld plaatsvinden. Deze verschillen tussen gezinnen maken dat een andere invalshoek voor hulp en ondersteuning nodig is.

Kijk daarom ook altijd naar de dynamiek van het geweld tussen de partners. De beschrijving van de geweldsprofielen helpt hier bij.

Om te begrijpen binnen welke omstandigheden deze gezinnen leven en wat zij ervaren, zijn er door de onderzoekers ook interviews afgenomen met moeders, vaders en kinderen. Hoe ervaren zij de situatie thuis? Hierover zijn in totaal 98 personen uit 74 gezinnen geïnterviewd: 58 moeders, 18 vaders en 22 kinderen. Hoewel elk gezin uniek is, kwamen uit deze interviews verschillende profielen naar voren, met elk een andere problematiek die op de voorgrond staat, en waarvoor een andere aanpak met betrekking tot hulp en bescherming nodig is.

Hoe ervaren gezinsleden de thuissituatie?

Verschil in context

geweld dat uit onmacht of frustratie voorkomt, vraagt om een andere aanpak dan geweld bedoeld om te controleren en manipuleren

Genderverschillen

vrouwen ervaren meer en ernstiger geweld dan mannen en de controle over hun leven door partner is groter

Ook de patronen of mechanismes achter het geweld verschillen. Er zijn gezinnen waar conflicten escaleren door stressfactoren, waar het geweld vooral een uiting is van onmacht. Maar er zijn ook gezinnen waar geweld een manier van macht uitoefenen is, en waar de ene ouder vergaande controle uitoefent over de andere. En niet alleen tijdens het samenleven, ook na de echtscheiding kunnen juridische conflicten, controle, manipulatie en geweld plaatsvinden. Deze verschillen tussen gezinnen maken dat een andere invalshoek voor hulp en ondersteuning nodig is.

Kijk daarom ook altijd naar de dynamiek van het geweld tussen de partners. De beschrijving van de geweldsprofielen helpt hier bij.

Verschillen in context: patronen achter het geweld

Deel deze pagina:

De gezinnen waarin geweld plaatsvindt zijn heel verschillend. Zo verschilt de ernst, de frequentie en de vorm van het geweld in de gezinnen. Ook de onderliggende factoren, zoals schulden, uit de hand gelopen opvoedsituaties en psychiatrische problematiek van een ouder verschillen en zijn belangrijk om te onderscheiden in het zoeken naar de gewenste aanpak.

Ook het verschil in gender doet ertoe. Er zijn duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen als het gaat om geweld in relaties. Vrouwen ervaren meer en ernstiger geweld dan mannen, en de controle over hun leven door hun partner is veel groter. Dit beïnvloedt de impact die het geweld op vrouwen heeft: zij ervaren meer angst en continue spanning.

Geweld in gezinnen verschilt

Om te begrijpen binnen welke omstandigheden deze gezinnen leven en wat zij ervaren, zijn er door de onderzoekers ook interviews afgenomen met moeders, vaders en kinderen. Hoe ervaren zij de situatie thuis? Hierover zijn in totaal 98 personen uit 74 gezinnen geïnterviewd: 58 moeders, 18 vaders en 22 kinderen. Hoewel elk gezin uniek is, kwamen uit deze interviews verschillende profielen naar voren, met elk een andere problematiek die op de voorgrond staat, en waarvoor een andere aanpak met betrekking tot hulp en bescherming nodig is.

Hoe ervaren gezinsleden de thuissituatie?