Context

Om te begrijpen binnen welke omstandigheden deze gezinnen leven en wat zij ervaren, zijn er door de onderzoekers ook interviews afgenomen met moeders, vaders en kinderen. Hoe ervaren zij de situatie thuis? Hierover zijn in totaal 98 personen uit 74 gezinnen geïnterviewd: 58 moeders, 18 vaders en 22 kinderen. Hoewel elk gezin uniek is, kwamen uit deze interviews verschillende profielen naar voren, met elk een andere problematiek die op de voorgrond staat, en waarvoor waarschijnlijk ook een andere vorm van hulpverlening nodig is.

btn down

Hoe ervaren gezinsleden de thuissituatie?

Dr. Katinka Lünnemann; senior onderzoeker Verwey-Jonker Instituut

'Vrouwen ervaren meer en ernstiger geweld dan mannen'

btn down
btn down (copy)

Ook de patronen of mechanismes achter het geweld verschillen. Er zijn gezinnen waar conflicten escaleren door stressfactoren, waar het geweld vooral een uiting is van onmacht. Maar er zijn ook gezinnen waar geweld een manier van macht uitoefenen is, en waar de ene ouder vergaande controle uitoefent over de andere. En niet alleen tijdens het samenleven, ook na de echtscheiding kunnen juridische conflicten, controle, manipulatie en geweld plaatsvinden. Deze verschillen tussen gezinnen maken dat een andere invalshoek voor hulp en ondersteuning nodig is.

Kijk daarom ook altijd naar de dynamiek van het geweld tussen de partners. De beschrijving van de geweldsprofielen helpt hier bij.

Verschillen in context: patronen achter het geweld

mulitproblematiek.png (copy2)

geweld dat uit onmacht of frustratie voorkomt, vraagt om een andere aanpak dan geweld bedoeld om te controleren en manipuleren

verschil in context

Context

btn down

'Vrouwen ervaren meer en ernstiger geweld dan mannen'

Dr. Katinka Lünnemann; senior onderzoeker Verwey-Jonker Instituut

Hoe ervaren gezinsleden de thuissituatie?

Om te begrijpen binnen welke omstandigheden deze gezinnen leven en wat zij ervaren, zijn er door de onderzoekers ook interviews afgenomen met moeders, vaders en kinderen. Hoe ervaren zij de situatie thuis? Hierover zijn in totaal 98 personen uit 74 gezinnen geïnterviewd: 58 moeders, 18 vaders en 22 kinderen. Hoewel elk gezin uniek is, kwamen uit deze interviews verschillende profielen naar voren, met elk een andere problematiek die op de voorgrond staat, en waarvoor waarschijnlijk ook een andere vorm van hulpverlening nodig is.

btn down (copy)
btn down

verschil in context

Verschillen in context: patronen achter het geweld

Ook de patronen of mechanismes achter het geweld verschillen. Er zijn gezinnen waar conflicten escaleren door stressfactoren, waar het geweld vooral een uiting is van onmacht. Maar er zijn ook gezinnen waar geweld een manier van macht uitoefenen is, en waar de ene ouder vergaande controle uitoefent over de andere. En niet alleen tijdens het samenleven, ook na de echtscheiding kunnen juridische conflicten, controle, manipulatie en geweld plaatsvinden. Deze verschillen tussen gezinnen maken dat een andere invalshoek voor hulp en ondersteuning nodig is.

Kijk daarom ook altijd naar de dynamiek van het geweld tussen de partners. De beschrijving van de geweldsprofielen helpt hier bij.

geweld dat uit onmacht of frustratie voorkomt, vraagt om een andere aanpak dan geweld bedoeld om te controleren en manipuleren

mulitproblematiek.png (copy2)