‘Door de scheiding bespaar ik mijn zoons een hoop ellende, dacht ik. Helaas is dat niet zo. Mijn ex manipuleerde tijdens de gesprekken de mediator, wilde niet meewerken. Ik hield vast aan het standpunt dat het voor de kinderen veiliger was als ze bij mij zouden wonen. Hij saboteerde de gesprekken over een ouderschapsplan. Soms duurden die daardoor urenlang, dat gaf veel stress.’

Simone scheidde van haar ex om de kinderen een hoop ellende te besparen. Het geweld ging echter door.

Open brief 'Aan alle gescheiden ouders'

‘Papa – over een meisje dat zich gedwongen voelt haar vader te haten nadat haar ouders zijn gescheiden

De vechtscheiding van haar ouders zorgde voor een emotioneel onveilige situatie thuis. In de relatie met haar beide ouders was alles opeens onzeker. Lauren (25) woont al jaren op zichzelf maar heeft er nog steeds last van.

'Het is al lang geleden dat de problemen thuis begonnen, maar nu merk ik pas de gevolgen. Heel gek. Blijkbaar stak ik jarenlang mijn kop in het zand als het om mijn gevoelens ging.'

‘Mijn moeder kon me wekenlang negeren

Tatum Dagelet was een kleuter toen haar ouders uit elkaar gingen. Haar vader zag ze daarna veel minder; haar moeder bleef somber. Het bracht Tatum in een loyaliteitsconflict.

'Ik hield van mijn vader, maar van mijn moeder kreeg ik mee dat hij de boeman was. Als ik een weekend bij mijn vader was geweest, durfde ik niet te vertellen dat het leuk was. En als ik bij mijn moeder was, vond ik het zielig voor mijn vader dat hij ons zo weinig zag.'

Mijn moeder sleurde ons mee in haar verdriet

  • Dwingende controle tijdens de relatie

  • Achterliggende problematiek ouders, waaronder jeugdtrauma

  • Het lukt tijdens de scheiding niet om de focus te verleggen naar het wederzijs belang van beide ouders: de kinderen

  • Ouderproblematiek bij één of beide ouders zoals een persoonlijkheidsstoornis of verslaving

  • Destructieve communicatiepatronen.

Wees je bewust van de volgende risicofactoren binnen dit profiel:

Risicofactoren

De politie is regelmatig betrokken wanneer er sprake is van agressie, bedreiging, geweld, stalking of problemen rond de uitvoering van de omgangsregeling. Bij een uit de hand gelopen geweldssituatie, ernstig acuut gevaar of structurele onveiligheid is de MDA++ aanpak nodig. Op verschillende manieren kan in afstemming met Veilig Thuis de directe veiligheid vergroot worden. Bijvoorbeeld met een tijdelijk huisverbod, een AWARE-systeem of een omgangshuis.

In dit gezinsprofiel staat onveiligheid niet altijd op de voorgrond. Als professional zet je vooral maatregelen vanuit het zorgdomein in, maar in dit profiel gaan zorg en recht altijd samen.

Elk (rechts)systeem heeft eigen maatregelen: het strafrecht is gericht op de dader en beschermt het slachtoffer, jeugdhulp/jeugdbescherming redeneert vanuit het belang van het kind en het familierecht kijkt naar het gezamenlijk gezag, de omgang en de toekomst. De uitdaging ligt in het samenbrengen van deze gezamenlijke perspectieven.

De regie ligt bij een eerste signaal bij het wijkteam. Bij meerdere signalen of hermeldingen ligt de regie bij gespecialiseerde hulp.

De specifieke inzet is afhankelijk van of er sprake is van een patroon van dwang of dat vooral stressfactoren en persoonlijke problematiek een rol spelen.

Hoe zet je hulp in?

Margreet Visser
Klinisch psycholoog en senior onderzoeker bij het Kinder- en Jeugdtraumacentrum van Kenter Jeugdhulp

'Niet alleen de ouders leven bijna in oorlog met elkaar maar twee hele systemen. Iedereen heeft gekozen. En de enige die dat niet kunnen, zijn de kinderen.'

Arno van Dam
bijzonder hoogleraar Antisociaal gedrag, psychiatrie en maatschappij

'Het verdriet en de frustratie van daders als ze hun kinderen niet kunnen zien is weer een reden voor agressie. Zoek naar mogelijkheden voor contact om de angel uit de situatie te halen.'

Deel deze pagina:

Ervaringsverhalen

Experts vertellen:

‘In die tijd ben ik ook een tijdje gepest op school, omdat ik verhuisd ben. Ik had het daar moeilijk mee. Je wilt het voor allebei je ouders goed doen.’ (jongen, 15 jaar)

‘Mij gewoon niet los kunnen laten op een of andere manier en alles in de gaten houden en opmerkingen maken van ‘waar was je gisteravond? Leuke avond gehad?’. Ik zeg ‘gaat je niks aan’, toen haalde ze uit, toen kwam ze op me afstormen en ze wilde gaan slaan. De eerste paar slagen kon ik nog weren, maar ik had nooit gezien dat ze een sleutel in d’r hand had.’

‘We hebben gezamenlijk gezag, maar deze man werkt met níets mee. Ik word hysterisch als ik naar een huisarts moet met m’n kinderen. Werkt hij niet mee. Over een tandartsafspraak doet hij heel moeilijk. Hij dwarsboomt vaak dingen. En dat is heel moeilijk als je een goede zorg aan je kinderen wil bieden.’

Soms gaat het fysieke geweld door. Een deel van de vrouwen wordt bedreigd, de ex-partner komt bijvoorbeeld telkens langs, al dan niet als hij dronken is of dringt het huis binnen na het terugbrengen van de kinderen. Ook via social media worden vrouwen en kinderen in de gaten gehouden. Ook vrouwen kunnen hun ex-man stalken bijvoorbeeld met mails of door de mail van de kinderen te lezen.

Volgens vrouwen leidt het weggaan bij de partner tot een vermindering van het geweld, maar zijn de conflicten niet (direct) opgelost. Na de scheiding gaat het bij veel ex-partners om psychisch geweld, juridische conflicten en kinderen die betrokken raken in de strijd. De conflicten gaan vooral over omgang met de kinderen, vakantieregelingen, strijd rondom gezag en financiële aspecten. Ouders hanteren vaak destructieve communicatiepatronen.

De conflicten na de scheiding kunnen samenhangen met psychische problematiek of verslaving van de ex-partner. Ex-partners zijn daardoor onvoorspelbaar, houden zich niet aan afspraken, en de verzorgende ouder moet enorm schipperen tussen het belang van de kinderen om hun andere ouder te zien en het bieden van een stabiele opvoedsituatie.

Veel relaties waarin geweld speelt eindigen in een scheiding en vaak is dit niet het einde van de spanningen en de conflicten. Het kenmerk van dit profiel is dat de problemen vooral rond de omgang spelen. Vaak is er gezamenlijk gezag. Een groot deel van deze groep komt met Veilig Thuis in aanraking omdat er een juridisch gevecht plaatsvindt waar de kinderen onder lijden, en zijn niet eerder met Veilig Thuis in aanraking geweest.

Er zijn relaties waarbij voor de scheiding veel stress was en dit na de scheiding door gaat in de stress rond de omgangsproblematiek (financiële conflicten, conflicten om woonplaats kind, et cetera).

Er zijn ook zeer heftige conflictscheidingen waarbij sprake is van slepende juridische procedures die zoveel mogelijk ingezet worden in de strijd. Dit gaat relatief vaak om ex-partners waarbij ook binnen de relatie al sprake was van intieme terreur; de ex-partner probeert alsnog zoveel mogelijk dwang en controle uit te oefenen. Een deel van de vrouwen en kinderen wordt bedreigd en achtervolgd door de ex-partner door stalking, eenzijdig geweld, dwang en controle. 

Vrouwen in een conflictscheiding geven vaak aan dat er tijdens de relatie al sprake was van veel spanningen, conflicten en agressie, vaak met fysiek geweld. Een ernstig incident van fysiek geweld tegen henzelf of de kinderen kan de druppel zijn om te gaan scheiden. Opvoeding, alcohol en financiële problemen zijn aanleiding voor de conflicten. Ook volgens mannen waren verschillen in visie op de opvoeding een bron voor conflicten. De meeste mannen hebben tijdens het huwelijk geen geweld ondervonden, verbaal noch fysiek. Sommige spreken wel over verbaal geweld, naar hen en naar de kinderen (schreeuwen en onredelijk boos worden).

De belangrijkste kenmerken

Complexe conflictscheiding

Het kenmerk van het profiel complexe conflictscheiding is dat de problemen vooral rond de omgang spelen na echtscheiding. Na de scheiding is er met name psychisch geweld en een juridisch gevecht om de kinderen. Kinderen hebben last van conflicten van ouders.

‘Papa – over een meisje dat zich gedwongen voelt haar vader te haten nadat haar ouders zijn gescheiden

‘Door de scheiding bespaar ik mijn zoons een hoop ellende, dacht ik. Helaas is dat niet zo. Mijn ex manipuleerde tijdens de gesprekken de mediator, wilde niet meewerken. Ik hield vast aan het standpunt dat het voor de kinderen veiliger was als ze bij mij zouden wonen. Hij saboteerde de gesprekken over een ouderschapsplan. Soms duurden die daardoor urenlang, dat gaf veel stress.’

Simone scheidde van haar ex om de kinderen een hoop ellende te besparen. Het geweld ging echter door.

Open brief 'Aan alle gescheiden ouders'

De vechtscheiding van haar ouders zorgde voor een emotioneel onveilige situatie thuis. In de relatie met haar beide ouders was alles opeens onzeker. Lauren (25) woont al jaren op zichzelf maar heeft er nog steeds last van.

'Het is al lang geleden dat de problemen thuis begonnen, maar nu merk ik pas de gevolgen. Heel gek. Blijkbaar stak ik jarenlang mijn kop in het zand als het om mijn gevoelens ging.'

‘Mijn moeder kon me wekenlang negeren

Tatum Dagelet was een kleuter toen haar ouders uit elkaar gingen. Haar vader zag ze daarna veel minder; haar moeder bleef somber. Het bracht Tatum in een loyaliteitsconflict.

'Ik hield van mijn vader, maar van mijn moeder kreeg ik mee dat hij de boeman was. Als ik een weekend bij mijn vader was geweest, durfde ik niet te vertellen dat het leuk was. En als ik bij mijn moeder was, vond ik het zielig voor mijn vader dat hij ons zo weinig zag.'

Mijn moeder sleurde ons mee in haar verdriet

Deel deze pagina:

Ervaringsverhalen

  • Dwingende controle tijdens de relatie

  • Achterliggende problematiek ouders, waaronder jeugdtrauma

  • Het lukt tijdens de scheiding niet om de focus te verleggen naar het wederzijs belang van beide ouders: de kinderen

  • Ouderproblematiek bij één of beide ouders zoals een persoonlijkheidsstoornis of verslaving

  • Destructieve communicatiepatronen.

Wees je bewust van de volgende risicofactoren binnen dit profiel:

Risicofactoren

De politie is regelmatig betrokken wanneer er sprake is van agressie, bedreiging, geweld, stalking of problemen rond de uitvoering van de omgangsregeling. Bij een uit de hand gelopen geweldssituatie, ernstig acuut gevaar of structurele onveiligheid is de MDA++ aanpak nodig. Op verschillende manieren kan in afstemming met Veilig Thuis de directe veiligheid vergroot worden. Bijvoorbeeld met een tijdelijk huisverbod, een AWARE-systeem of een omgangshuis.

In dit gezinsprofiel staat onveiligheid niet altijd op de voorgrond. Als professional zet je vooral maatregelen vanuit het zorgdomein in, maar in dit profiel gaan zorg en recht altijd samen.

Elk (rechts)systeem heeft eigen maatregelen: het strafrecht is gericht op de dader en beschermt het slachtoffer, jeugdhulp/jeugdbescherming redeneert vanuit het belang van het kind en het familierecht kijkt naar het gezamenlijk gezag, de omgang en de toekomst. De uitdaging ligt in het samenbrengen van deze gezamenlijke perspectieven.

De regie ligt bij een eerste signaal bij het wijkteam. Bij meerdere signalen of hermeldingen ligt de regie bij gespecialiseerde hulp.

De specifieke inzet is afhankelijk van of er sprake is van een patroon van dwang of dat vooral stressfactoren en persoonlijke problematiek een rol spelen.

Hoe zet je hulp in?

Arno van Dam
bijzonder hoogleraar Antisociaal gedrag, psychiatrie en maatschappij

'Het verdriet en de frustratie van daders als ze hun kinderen niet kunnen zien is weer een reden voor agressie. Zoek naar mogelijkheden voor contact om de angel uit de situatie te halen.'

Margreet Visser
Klinisch psycholoog en senior onderzoeker bij het Kinder- en Jeugdtraumacentrum van Kenter Jeugdhulp

'Niet alleen de ouders leven bijna in oorlog met elkaar maar twee hele systemen. Iedereen heeft gekozen. En de enige die dat niet kunnen, zijn de kinderen.'

Experts vertellen:

‘In die tijd ben ik ook een tijdje gepest op school, omdat ik verhuisd ben. Ik had het daar moeilijk mee. Je wilt het voor allebei je ouders goed doen.’ (jongen, 15 jaar)

Soms gaat het fysieke geweld door. Een deel van de vrouwen wordt bedreigd, de ex-partner komt bijvoorbeeld telkens langs, al dan niet als hij dronken is of dringt het huis binnen na het terugbrengen van de kinderen. Ook via social media worden vrouwen en kinderen in de gaten gehouden. Ook vrouwen kunnen hun ex-man stalken bijvoorbeeld met mails of door de mail van de kinderen te lezen.

‘Mij gewoon niet los kunnen laten op een of andere manier en alles in de gaten houden en opmerkingen maken van ‘waar was je gisteravond? Leuke avond gehad?’. Ik zeg ‘gaat je niks aan’, toen haalde ze uit, toen kwam ze op me afstormen en ze wilde gaan slaan. De eerste paar slagen kon ik nog weren, maar ik had nooit gezien dat ze een sleutel in d’r hand had.’

Volgens vrouwen leidt het weggaan bij de partner tot een vermindering van het geweld, maar zijn de conflicten niet (direct) opgelost. Na de scheiding gaat het bij veel ex-partners om psychisch geweld, juridische conflicten en kinderen die betrokken raken in de strijd. De conflicten gaan vooral over omgang met de kinderen, vakantieregelingen, strijd rondom gezag en financiële aspecten. Ouders hanteren vaak destructieve communicatiepatronen.

De conflicten na de scheiding kunnen samenhangen met psychische problematiek of verslaving van de ex-partner. Ex-partners zijn daardoor onvoorspelbaar, houden zich niet aan afspraken, en de verzorgende ouder moet enorm schipperen tussen het belang van de kinderen om hun andere ouder te zien en het bieden van een stabiele opvoedsituatie.

‘We hebben gezamenlijk gezag, maar deze man werkt met níets mee. Ik word hysterisch als ik naar een huisarts moet met m’n kinderen. Werkt hij niet mee. Over een tandartsafspraak doet hij heel moeilijk. Hij dwarsboomt vaak dingen. En dat is heel moeilijk als je een goede zorg aan je kinderen wil bieden.’

Veel relaties waarin geweld speelt eindigen in een scheiding en vaak is dit niet het einde van de spanningen en de conflicten. Het kenmerk van dit profiel is dat de problemen vooral rond de omgang spelen. Vaak is er gezamenlijk gezag. Een groot deel van deze groep komt met Veilig Thuis in aanraking omdat er een juridisch gevecht plaatsvindt waar de kinderen onder lijden, en zijn niet eerder met Veilig Thuis in aanraking geweest.

Er zijn relaties waarbij voor de scheiding veel stress was en dit na de scheiding door gaat in de stress rond de omgangsproblematiek (financiële conflicten, conflicten om woonplaats kind, et cetera).

Er zijn ook zeer heftige conflictscheidingen waarbij sprake is van slepende juridische procedures die zoveel mogelijk ingezet worden in de strijd. Dit gaat relatief vaak om ex-partners waarbij ook binnen de relatie al sprake was van intieme terreur; de ex-partner probeert alsnog zoveel mogelijk dwang en controle uit te oefenen. Een deel van de vrouwen en kinderen wordt bedreigd en achtervolgd door de ex-partner door stalking, eenzijdig geweld, dwang en controle. 

Vrouwen in een conflictscheiding geven vaak aan dat er tijdens de relatie al sprake was van veel spanningen, conflicten en agressie, vaak met fysiek geweld. Een ernstig incident van fysiek geweld tegen henzelf of de kinderen kan de druppel zijn om te gaan scheiden. Opvoeding, alcohol en financiële problemen zijn aanleiding voor de conflicten. Ook volgens mannen waren verschillen in visie op de opvoeding een bron voor conflicten. De meeste mannen hebben tijdens het huwelijk geen geweld ondervonden, verbaal noch fysiek. Sommige spreken wel over verbaal geweld, naar hen en naar de kinderen (schreeuwen en onredelijk boos worden).

De belangrijkste kenmerken

Het kenmerk van het profiel complexe conflictscheiding is dat de problemen vooral rond de omgang spelen na echtscheiding. Na de scheiding is er met name psychisch geweld en een juridisch gevecht om de kinderen. Kinderen hebben last van conflicten van ouders.

Complexe conflictscheiding