Cijfers

In het eerste deel van het onderzoek ‘Een kwestie van lange adem’ hebben de onderzoekers in beeld gebracht hoe de problematiek eruitziet bij de gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis. Lees hier de belangrijkste cijfers.

btn down

Aard, ernst, risicofactoren en gevolgen van geweld

btn down
btn down (copy)
 • Gezinnen die gemeld worden bij Veilig Thuis hebben te maken met veelvuldig en ernstige kindermishandeling of partnergeweld en met complexe problematiek. Slechts in een zeer kleine groep van gezinnen (3,4%) is géén sprake van ernstige problemen of geweld. 
 • In het merendeel van de gezinnen (81%) is er sprake van ernstig of veelvuldig geweld (meer dan 22 incidenten op jaarbasis). Het gemiddeld aantal incidenten in de gezinnen is 74 op jaarbasis, dus vaker dan één keer per week.
 • Bij de meeste gezinnen is sprake van zowel partnergeweld (fysiek, psychisch of seksueel) als direct geweld tegen kinderen (57%). Tegen bijna twee op de drie kinderen (61%) wordt psychisch geweld gebruikt, tegen 30% van de kinderen fysiek geweld en bijna een kwart (23%) van de kinderen wordt verwaarloosd. 

van de gezinnen is geen sprake van ernstige problemen of geweld

van de gezinnen is zowel sprake van partnergeweld als kindermishandeling

partnergeweld (fysiek geweld, psychisch geweld, seksueel geweld)

Ernstig en complex

3,4%

57%

90%

ernstig_en_complex_1.png
ernstig_en_complex_1.png (copy)
ernstig_en_complex_1.png (copy1)
btn down
btn down (copy)
 • De opvoedstress van ouders ligt bij deze gezinnen veel hoger dan gemiddeld. 51% van de ouders ervaart opvoedstress.
 • Bijna de helft van de ouders in dit onderzoek heeft zelf als kind huiselijk geweld meegemaakt. In de Nederlandse bevolking is dit ongeveer 10%. Deze ouders maken nu meer en ernstiger geweld mee dan de ouders die geen geweld hebben meegemaakt in de jeugd.
 • Bijna de helft van de gezinnen leeft onder de armoedegrens. Ook is er veel werkloosheid: in 47% van de gezinnen, dat is wel 10 keer zoveel als in andere Nederlandse gezinnen.
 • 10 tot 33% van de ouders gebruikt teveel alcohol. Bij gezinnen waar overmatig alcoholgebruik is, is ook meer geweld.
 • Bij 60% van deze gezinnen speelt een geestelijk gezondheidsprobleem.

In het merendeel van de gezinnen is sprake van een opeenstapeling van problemen.

Multiproblematiek

mulitproblematiek.png
mulitproblematiek.png (copy)
mulitproblematiek.png (copy1)
mulitproblematiek.png (copy2)
mulitproblematiek.png (copy3)
btn down
btn down (copy)
 • Eén op de zes ouders en één op de drie kinderen heeft traumaklachten en deze hangen samen; ze komen vaker voor bij kinderen van ouders met traumaklachten. 
 • 36% van de kinderen heeft een onveilige hechting met ouders en bijna de helft van de kinderen voelt zich emotioneel onveilig (46%).
 • Ook is er bij meer kinderen probleemgedrag (ze zijn bijvoorbeeld vaker dan andere kinderen betrokken geweest bij een vechtpartij en vertonen vaker gewelddadig gedrag).

De gevolgen van de kindermishandeling en partnergeweld zijn groot voor kinderen.

De verschillende vormen van geweld hebben andere gevolgen voor de kinderen. Zo leidt partnergeweld tot meer emotionele onveiligheid en op de langere duur tot traumaklachten bij kinderen. Verwaarlozing door bijvoorbeeld psychiatrische problematiek van de ouder leidt tot meer hechtingsproblematiek.

Gevolgen

gevolgen_1.png
gevolgen_1.png (copy)
gevolgen_1.png (copy1)

Cijfers

Aard, ernst, risicofactoren en gevolgen van geweld

btn down

In het eerste deel van het onderzoek ‘Een kwestie van lange adem’ hebben de onderzoekers in beeld gebracht hoe de problematiek eruitziet bij de gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis. Lees hier de belangrijkste cijfers.

btn down (copy)
btn down

Ernstig en complex

 • Gezinnen die gemeld worden bij Veilig Thuis hebben te maken met veelvuldig en ernstige kindermishandeling of partnergeweld en met complexe problematiek. Slechts in een zeer kleine groep van gezinnen (3,4%) is géén sprake van ernstige problemen of geweld. 
 • In het merendeel van de gezinnen (81%) is er sprake van ernstig of veelvuldig geweld (meer dan 22 incidenten op jaarbasis). Het gemiddeld aantal incidenten in de gezinnen is 74 op jaarbasis, dus vaker dan één keer per week.
 • Bij de meeste gezinnen is sprake van zowel partnergeweld (fysiek, psychisch of seksueel) als direct geweld tegen kinderen (57%). Tegen bijna twee op de drie kinderen (61%) wordt psychisch geweld gebruikt, tegen 30% van de kinderen fysiek geweld en bijna een kwart (23%) van de kinderen wordt verwaarloosd. 
ernstig_en_complex_1.png

3,4%

van de gezinnen is zowel sprake van partnergeweld als kindermishandeling

ernstig_en_complex_1.png (copy)

57%

van de gezinnen is geen sprake van ernstige problemen of geweld

ernstig_en_complex_1.png (copy1)

90%

partnergeweld (fysiek geweld, psychisch geweld, seksueel geweld)

btn down (copy)
btn down

Multiproblematiek

In het merendeel van de gezinnen is sprake van een opeenstapeling van problemen.

 • De opvoedstress van ouders ligt bij deze gezinnen veel hoger dan gemiddeld. 51% van de ouders ervaart opvoedstress.
 • Bijna de helft van de ouders in dit onderzoek heeft zelf als kind huiselijk geweld meegemaakt. In de Nederlandse bevolking is dit ongeveer 10%. Deze ouders maken nu meer en ernstiger geweld mee dan de ouders die geen geweld hebben meegemaakt in de jeugd.
 • Bijna de helft van de gezinnen leeft onder de armoedegrens. Ook is er veel werkloosheid: in 47% van de gezinnen, dat is wel 10 keer zoveel als in andere Nederlandse gezinnen.
 • 10 tot 33% van de ouders gebruikt teveel alcohol. Bij gezinnen waar overmatig alcoholgebruik is, is ook meer geweld.
 • Bij 60% van deze gezinnen speelt een geestelijk gezondheidsprobleem.
mulitproblematiek.png
mulitproblematiek.png (copy3)
mulitproblematiek.png (copy)
mulitproblematiek.png (copy1)
mulitproblematiek.png (copy2)
btn down (copy)
btn down

Gevolgen

De gevolgen van de kindermishandeling en partnergeweld zijn groot voor kinderen.

 • Eén op de zes ouders en één op de drie kinderen heeft traumaklachten en deze hangen samen; ze komen vaker voor bij kinderen van ouders met traumaklachten. 
 • 36% van de kinderen heeft een onveilige hechting met ouders en bijna de helft van de kinderen voelt zich emotioneel onveilig (46%).
 • Ook is er bij meer kinderen probleemgedrag (ze zijn bijvoorbeeld vaker dan andere kinderen betrokken geweest bij een vechtpartij en vertonen vaker gewelddadig gedrag).

De verschillende vormen van geweld hebben andere gevolgen voor de kinderen. Zo leidt partnergeweld tot meer emotionele onveiligheid en op de langere duur tot traumaklachten bij kinderen. Verwaarlozing door bijvoorbeeld psychiatrische problematiek van de ouder leidt tot meer hechtingsproblematiek.

gevolgen_1.png (copy1)
gevolgen_1.png
gevolgen_1.png (copy)