Werkt de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld?

Inleiding

Het Verwey-Jonker Instituut deed hier onderzoek naar: verspreid over dertien Veilig thuis regio’s zijn meer dan 576 gezinnen gedurende anderhalf jaar gevolgd. De resultaten geven een gedetailleerd beeld van de gezinnen die gemeld worden bij Veilig Thuis. Wat blijkt? De problematiek die speelt binnen deze gezinnen is veel heviger en hardnekkiger dan gedacht werd. Om gericht maatwerk te kunnen bieden aan een gezin is screening en analyse van het soort geweld en de problematiek in het gezin nodig.

Om professionals te helpen bij de analyse van het geweld en de geweldspatronen nemen we in dit magazine het geweld in gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis onder de loep. Hoewel elk gezin uniek is zijn er verschillende profielen te onderscheiden, met elk een andere problematiek die op de voorgrond staat. Deze profielen gaan jou helpen bij het in kaart brengen van het geweld. Want het herkennen (of uitsluiten) van bepaalde geweldspatronen helpt bij het begrijpen van wat er speelt en uiteindelijk welke hulp nodig is.

Gezinsprofielen | Februari 2024

Hulpmiddel om geweldspatronen binnen gezinnen te herkennen

In het onderzoek ‘Kwestie van lange adem. Kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’ zijn patronen achter het gezinsgeweld geanalyseerd en vereenvoudigd tot vijf gezinsprofielen. Het herkennen van deze profielen helpt je bij het begrijpen van wat er speelt en uiteindelijk welke hulp nodig is.

Het Verwey-Jonker Instituut deed hier onderzoek naar: verspreid over dertien Veilig thuis regio’s zijn meer dan 576 gezinnen gedurende anderhalf jaar gevolgd. De resultaten geven een gedetailleerd beeld van de gezinnen die gemeld worden bij Veilig Thuis. Wat blijkt? De problematiek die speelt binnen deze gezinnen is veel heviger en hardnekkiger dan gedacht werd. Om gericht maatwerk te kunnen bieden aan een gezin is screening en analyse van het soort geweld en de problematiek in het gezin nodig.

Om professionals te helpen bij de analyse van het geweld en de geweldspatronen nemen we in dit magazine het geweld in gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis onder de loep. Hoewel elk gezin uniek is zijn er verschillende profielen te onderscheiden, met elk een andere problematiek die op de voorgrond staat. Deze profielen gaan jou helpen bij het in kaart brengen van het geweld. Want het herkennen (of uitsluiten) van bepaalde geweldspatronen helpt bij het begrijpen van wat er speelt en uiteindelijk welke hulp nodig is.

Werkt de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld?

Inleiding

In het onderzoek ‘Kwestie van lange adem. Kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’ zijn patronen achter het gezinsgeweld geanalyseerd en vereenvoudigd tot vijf gezinsprofielen. Het herkennen van deze profielen helpt je bij het begrijpen van wat er speelt en uiteindelijk welke hulp nodig is.

Gezinsprofielen | Februari 2024

Hulpmiddel om geweldspatronen binnen gezinnen te herkennen